Fotograf Bydgoszcz
Fotograf w Bydgoszczy
Fotografia Bydgoszcz

 

Pamiętajcie, że oczekiwanie na wolny termin w Studio Poduszka to około 3 tygodnie. Nie czekaj i zarezerwuj swoją sesje już teraz pod telefonem 880362558 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kupno oraz rezerwacja sesji  jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższych warunków ogólnych.
Zanim umówisz się na sesję, przeczytaj poniższe warunki współpracy.

 

REGULAMIN:

 

1. Przy rezerwacji terminu sesji wymagany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł płatny na konto podane w kontakcie

 

  • kupując  sesję bezpośrednio u Fotografa, Klienta zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fotografa,  wynagrodzenia w wysokości  wybranego pakietu sesji.

 

  • płatność za sesje rozliczamy w dniu sesji gotówką

 

  • rezerwacje sesji bez wpłaty zadatku do 3 dni roboczych- będą anulowane, bez informowania zamawiającego

 

2. Zmiany zarezerwowanego terminu na inny termin należy dokonać z  min. 48-godz. wyprzedzeniem. W przypadku nie stawienia się na wyznaczony termin bez wcześniejszego 48-godz. powiadomienia zadatek przepada bez możliwości zwrotu.

 

3. Na sesję stawiamy się punktualnie - spóźnienie będzie skutkowało skróceniem czasu sesji o czas spóźnienia.

 

4. Sesje studyjne są wykonywane od poniedziałku do soboty. Umawiane w godzinach między 8 a13.00 (z wyłączeniem sesji promocyjnych).

 

5. Przed każdą sesją Klient dostaje do podpisania potwierdzenie, iż zapoznał się z REGULAMINEM Zgodę na przetwarzacie danych osobowych  przez firmę Studio Poduszka Dorota Wilczyńska - Sztyma i zgodę (lub odmowę) na publikacje zdjęć i wizerunku na stronach Fotografa ( facebook, istagram ,strona firmowa )

 

6. Każdy Klient do 7 dni od sesji otrzymuje galerie on line na Zalamo ze wszystkim surowymi i dobrymi ujęciami do wglądu i wyboru zdjęć określonych w pakiecie. Dodatkowe ujęcia można wykupić w cenie od 20 zł za sztukę.

 

7. Fotograf zastrzega sobie prawo do nie udostępniania Klientowi półproduktów, czyli surowych plików RAW, negatywów oraz plików niepoddanych obróbce graficznej, oraz ujęć poza pakietem.

 

8. Na wybór z sesji Klient ma 60 dni od momentu wysłania galerii on line. Po tym czasie prawo do wyboru podstawowych ujęć przechodzi na fotografa.

 

9. Wybrane oraz opłacone przez Klienta fotografie zostaną poddane obróbce graficznej oraz przekazane do pobrania w galerii Klientowi w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Jeśli w pakiecie są odbitki, albumy lub fotoobrazy na realizację należy doliczyć 7 dni roboczych. Po odbiór zdjęć w formie nieelektronicznej należy umówić się telefonicznie.

 

10. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych u Fotografa (nagła choroba, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie, zwłaszcza choroba zakaźna, dopuszcza się zmiany terminu wykonania usługi na inny termin. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych. Fotograf zobowiązuje się również wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie.

 

11. Klient oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem Fotografa i akceptuje jego percepcje kompozycji obrazu, efektu końcowego postprodukcji, jak i ogólną estetyką wykonywanej fotografii.

 

12. Fotograf zabrania wszelkich ingerencji w przekazanych klientowi zdjęciach. Szczególnie kadrowania, lub zmiany kolorystyki i nakładanie na zdjęcia filtrów i pokazywania publicznie (np. na faceboku ) tak przerobionych zdjęć (psuje to wizerunek oraz markę Fotografa).

 

13. Fotograf zabrania wykonywania na sesji zdjęciowej – własnych zdjęć aparatem bądź telefonem komórkowym (rozprasza to fotografa i osoby fotografowane).

 

14. Za bezpieczeństwo Dzieci podczas sesji odpowiedzialni są Rodzice, oni też ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia powstałe podczas sesji z powodu Klienta lub jego Dzieci.

 

REGULAMIN SESJI W PREZENCIE

 

1. Zaproszenie na sesję jest ważne do daty wskazanej na zaproszeniu (do tej daty powinna odbyć się sesja zdjęciowa). Po upływie wpisanej daty voucher traci ważność.

 

2. Zaproszenie nie może być wymienione na gotówkę.

 

3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja minimum z 14 dniowym wyprzedzeniem,

 

4. Nie przybycie na sesję w wyznaczonym wspólnie z osobą obdarowaną terminie oznacza rezygnację z sesji a tym samym voucher traci ważność. Powyższe nie dotyczy wypadków losowych, przy czym konieczne jest wcześniejsze poinformowanie fotografa o ich zajściu. Termin ważności vouchera nie ulega zmianie (nie wydłuża się - nie czekajcie do ostatniej chwili).

 

5. W przypadku wyboru większej ilości ujęć niż obejmuje wykupiony w prezencie pakiet, Klient (obdarowany) sam płaci za każde dodatkowe ponadpakietowe ujęcie wg cennika dotyczącego danego pakietu. Płatność za dodatkowe ujęcia regulowana jest przy odbiorze zdjęć.

 

Każdy Klient na sesji dostanie do podpisania taki dokument:

Ja …………………………………………………Oświadczam że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem przesłanym mi przed sesją i dostępnym do przeczytania na studiopoduszka.pl
"Wyrażam/Nie wrażam zgodę na publikację wizerunku mojego …………………………, jeżeli wizerunek ten zostanie opublikowany wyłącznie w formie zdjęć umieszczonych na stronach internetowyc h(www, facebook, instagram) lub w formie wydruków pokazowych oraz powieszonych w lokalu, w którym prowadzona jest działalność fotograficzna firmy Studio Poduszka.
Każde inne wykorzystanie wizerunku mojego (w szczególności publikacja danych i wizerunku w prasie) wymaga odrębnej, pisemnej zgody.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z poźn.zm.) informuję, iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Studio Poduszka Dorota Wilczyńska - Sztyma. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o wykonanie sesji fotograficznej, zawartej w dniu………................ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów"